کاربر گرامی؛ برای ارائه نظرات، پیشنهادها، انتقادات یا گزارش مشکلات می‌توانید از راه‌های زیر با ما تماس بگیرید. ما در اسرع وقت آن را پیگیری می‌کنیم و در صورت لزوم با شما تماس می‌گیریم.

توجه: برای ثبت درخواست استرداد وجه (مشروط به عدم دریافت محصول)، حتماً از فرم پایین صفحه استفاده کنید. در این حالت، ضروریست رسید پرداخت ضمیمه شود و مشخصات درخواست‌دهنده با سفارش‌دهنده یکسان باشد. لطفاً در متن درخواست، شماره کارت ۱۶رقمی خود را درج کنید.

۰۵۱۴۲۶۲۶۶۲۹ (ساعت پاسخگویی: ۱۰ تا ۱۲)

۰۵۱۴۲۲۲۰۴۷۲ (ساعت پاسخگویی: ۹ تا ۱۳)