حوالی سال ۱۳۹۳ بود که نخستین تجربه ما در صفحه‌آرایی کتاب شکل گرفت. اولین پروژه صرفاً به حروف‌نگاری (تایپ) اختصاص داشت، اما طولی نکشید که طراحی و رسم تصاویر کتاب، طراحی جلد، و طراحی و صفحه‌آرایی مجله نیز به آن افزوده شد. همه این پروژه‌ها با نرم‌افزار لتک (لیتک، لاتک، LaTeX) انجام شده که به‌مراتب از واژه‌پردازی نظیر MS Word یا نرم‌افزار InDesign تواناتر و حرفه‌ای‌تر است. برخی از نمونه‌کارهای ما را در زیر مشاهده می‌کنید.

 • ریاضی عمومی ۱، جلد اول، حساب دیفرانسیل توابع یک‌متغیر
 • مؤلف: سیدهاشم پروانه مسیحا
 • تعداد صفحات: ۷۲۰
 • ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نقش ما: حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، ویرایش فنی، رسم تصاویر، طراحی جلد
 • صفحات نخست کتاب
 • مشخصات کتاب در گیسوم
 • ریاضی عمومی ۱، جلد دوم، حساب انتگرال توابع یک‌متغیر
 • مؤلف: سیدهاشم پروانه مسیحا
 • تعداد صفحات: ۸۴۶
 • ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نقش ما: حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، ویرایش فنی، رسم تصاویر، طراحی جلد
 • صفحات نخست کتاب
 • مشخصات کتاب در گیسوم
 • ریاضی عمومی ۲، جلد اول، حساب دیفرانسیل توابع چندمتغیر
 • مؤلف: سیدهاشم پروانه مسیحا
 • تعداد صفحات: ۴۹۲
 • ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نقش ما: حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، ویرایش فنی، رسم تصاویر، طراحی جلد
 • صفحات نخست کتاب
 • مشخصات کتاب در گیسوم
 • ریاضی عمومی ۲، جلد دوم، حساب انتگرال توابع چندمتغیر
 • مؤلف: سیدهاشم پروانه مسیحا
 • تعداد صفحات: ۴۷۶
 • ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • نقش ما: حروف‌نگاری، صفحه‌آرایی، ویرایش فنی، رسم تصاویر، طراحی جلد
 • صفحات نخست کتاب
 • مشخصات کتاب در فیدیبو
 • نشریه مهندسی مکانیک
 • صاحب امتیاز: انجمن مهندسان مکانیک ایران
 • نقش ما: طراحی قالب، صفحه‌آرایی، ویرایش فنی، برخی امور اجرایی (آغاز همکاری از زمستان ۱۳۹۸)
 • وبگاه نشریه